De aankoop van een huis financieren of contant betalen?

Een huisaankoop wordt in de regel niet afgehandeld met een contante betaling. In dit artikel bekijken we aan welke eisen moet worden voldaan om de koopsom contant te kunnen betalen en of een combinatie van financiering en contante betaling een optie is.

de essentie in het kort

 • Het contant betalen van een groot bedrag kan vermoedens van witwassen opwekken.
 • Als kopers een groot geldbedrag uit een erfenis of andere bewezen omstandigheden bij de hand hebben, is het goed mogelijk om de koopsom in één keer te betalen.
 • Een goede optie zou kunnen zijn om een ​​deel van het huis te financieren en een deel contant af te betalen om jezelf een grote lening te besparen. Wel moet in het koopcontract worden vermeld of er contant wordt betaald.
 • Het kennen van uw eigen extra aanschafkosten geeft zekerheid en overzicht.

Direct de woning betalen of toch liever een lening afsluiten?

Wie voldoende geld heeft om een  te ​​huis kopen, hoeft niet per se een beroep te doen op een financiering waarbij de kredietnemer gedurende meerdere jaren maandelijks afbetalingen moet doen.

Maar let op: Als uw eigen financiële reserves net voldoende zijn om de aankoopprijs te betalen, kunnen er daarna snel financiële problemen ontstaan. Want ook de extra aanschafkosten moeten betaald worden. Die bedragen ongeveer tien tot vijftien procent van de aankoopprijs. Deze omvatten onder meer:

 • Notariskosten
 • Kadasterkosten
 • Overdrachtsbelasting onroerend goed naar de Belastingdienst
 • Inrichtings- en renovatiekosten
 • Mogelijke kosten voor renovaties

Waarom zijn verkopers voorzichtig met contant geld?

Verkopers moeten heel voorzichtig zijn bij het accepteren van contant geld. Het kan om zwart geld gaan, zodat de vastgoedverkoper strafrechtelijk vervolgd kan worden als hij het geld accepteert. Als het geldbedrag groot is, moeten verkopers een vermoeden van witwassen melden. Als echter kan worden aangetoond dat het geld afkomstig is uit bijvoorbeeld een erfenis, is dat een andere optie. Kopers moeten dus uitleggen waar het geld vandaan komt of geloofwaardig maken dat het uit hun eigen spaargeld komt.

Het geld mag in ieder geval niet onderhands stromen bij het kopen van een huis. Als dat zou gebeuren, zou de verkoper in het koopcontract een verkeerde koopprijs hebben vermeld. Hierdoor zijn de belastingopbrengsten (overdrachtsbelasting) lager. Evenzo wordt de makelaar bedrogen met een bepaald bedrag.

Wat zijn de voordelen voor kopers bij contante betaling van de koopprijs?

Voor kopers zijn er natuurlijk enkele voordelen aan het direct contant betalen van de koopprijs. Voordelen voor kopers met contant geld zijn onder meer:

 • U hoeft geen lening af te sluiten.
 • Er zijn geen maandelijkse afbetalingen.
 • U bespaart forse rentebetalingen, kadastrale registraties en andere kosten.

Daarnaast kan het ook mogelijk zijn om een ​​betere prijs voor het onroerend goed te bedingen als de koper kan aantonen dat hij liquide is en geen leningstoezegging van de bank nodig heeft.

Wat zegt de Belastingdienst over contant betalen van een huis?

Uiteraard kijkt de belastingdienst ook nog eens goed of het om een ​​groot bedrag gaat dat contant betaald moet worden. Kopers moeten vertellen waar ze het geld vandaan hebben gehaald. Bij een schenking of erfenis zijn er normaal gesproken geen problemen met het bewijs.

Ook als er al die tijd aantoonbaar geld bespaard is, zal de belastingdienst geen vermoedens van witwassen of iets dergelijks wekken. Als echter niet te achterhalen is waar een bepaald geldbedrag vandaan komt, wordt al snel aangenomen dat het om “zwart geld” gaat, dat wordt bestraft met boetes.

Ook moet de verkoper hoge boetes (tot 100.000 euro) verwachten als het vermoeden van witwassen niet is gemeld.

Latest Post

The Next Big Thing in the Best Forex Boker Industry

Eesha Karavade is an Indian-American financial expert who has used her financial expertise to build a successful career and...

How Leon Black’s Global Network of Business Relationships Has Supported His Career

Leon Black is a prominent businessman and investor who has built a global network of business relationships throughout his...

TikTok Video Downloader: Unlocking Offline Access to Your Favorite Content

In recent years, TikTok has taken the world by storm with its short, engaging videos that captivate users of...

Things to Know About Cult Pens

Cult Pens is a leading retailer of high-quality pens and writing supplies. With a huge selection of pens from...

A Closer Look at Johnny Depp’s Investments and Their Impact on His Net Worth

Johnny Depp is one of the most recognizable and successful studentsgroom Hollywood stars of all time. Besides his acting...

Concrete as an Adhesive Material

Concrete is the second most used construction material. This is mainly for the reason; it is an adhesive material....

Must read

The Next Big Thing in the Best Forex Boker Industry

Eesha Karavade is an Indian-American financial expert who has...

How Leon Black’s Global Network of Business Relationships Has Supported His Career

Leon Black is a prominent businessman and investor who...

Hiboox.netRELATED
Latest Magazine News